Despre Noi

Istoric

Prima școală primară de stat în comuna Poienești apare în anul 1881, ca urmare a Legii Instrucțiunii Publice, avându-l ca provisor (stagiar) pe învățătorul Ion Băbușanu și o clasă de 40 de elevi, toți băieți. De-a lungul timpului, numărul de clase a crescut, atât numărul de copii, cât și numărul de cadre didactice, dedicate procesului instructiv-educativ. În prezent, Școala Gimnazială Nr.1, sat Poienești este școală cu personalitate juridică, având opt structuri în subordine și un număr de aproximativ 350 de elevi.

Misiunea

Școala noastră își propune să dezvolte o cultură organizațională de tip rețea care să promoveze valori și credințe împărtășite de cadre didactice, elevi și părinți, punând accentul pe învățare și creând un climat educativ de învățare. Învățarea trebuie să treacă dincolo de zidurile clasei, încorporând discipline și tehnologii complexe care să-i ajute pe elevi să se integreze într-o societate care este într-o continuă schimbare.

O școală deschisă pentru toți copiii!

Viziunea

În școala noastră, lucrul în echipă primează, acordându-se atenție fiecărui copil în parte. Este o școală a egalității de șanse, o școală în care elevii, cadrele didactice, părinţii și întreaga comunitate își unesc eforturile pentru a construi un viitor mai bun copiilor.