Proiect ROUTE Poienești – Revitalizarea relațiilor comunitare din Poienești prin furnizarea de servicii integrate este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și care se va derula în perioada aprilie 2021-octombrie 2023

Obiectivul general al proiectului

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Poienești și revitalizarea relațiilor comunitare, prin operaționalizarea și sustenabilizarea unui continuum de servicii și de măsuri integrate, implementate de echipe pluridisciplinare, oferite prin Centrul de Asistență Comunitară Integrată Poienești (care va activa ca centru multifuncțional), ca servicii fixe și mobile, adresabile întregii comunități.

      Prin proiect, un număr de 285 persoane (140 copii și 145 adulți) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea marginalizată Poienești, vor dobândi abilitățile, cunoștințele și experiența necesară pentru a-și dezvolta potențialul individual ca persoane cu încredere în sine și în forțele proprii, pentru a deveni cetățeni responsabili și contribuabili la dezvoltarea comunității.

Situația actuală privind vaccinarea angajaților

    Salarii de încadrare pentru personalul didactic/nedidactic/didactic auxiliar, conform Legii 153/2017

               An școlar 2022-2023